Chính sách bán hàng

Lịch thanh toán linh hoạt kéo dài đến 05 năm.

 
Việc nhận nhà ở ngay, khách hàng vừa có thể an tâm về tiến độ giao nhà, vừa được chủ đầu tư hỗ trợ những giải pháp thanh toán phù hợp với từng nhu cầu khác nhau.
Cụ thể: Khách hàng chỉ thanh toán 50% là được nhận nhà hoàn thiện để ở hoặc cho thuê lấy lãi (cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm), phần còn lại được trả chậm và được chủ đầu tư hỗ trợ như sau:
  • Thanh toán trong 3 năm 0% lãi suất.
  • Thanh toán kéo dài 5 năm trong đó năm đầu tiên 0% lãi suất và 4 năm lãi suất cố định 6%/năm.
Him Lam Land áp dụng phương án cam kết thuê lại căn hộ với giá từ 12 - 15tr/tháng giúp khách hàng có thu nhập chắc chắn 288 - 360 triệu đồng trong 2 năm.
 

07 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUẨN

Phương thức thanh toán chuẩn

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHANH

Phương thức thanh toán nhanh

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: 50% NHẬN NHÀ, 50% CÒN LẠI THANH TOÁN TRONG 48 THÁNG VỚI LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH 6%/NĂM

Phương thức thanh toán: 50% nhận nhà, 50% còn lại thanh toán trong 48 tháng với lãi suất cố định 6%/năm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: 50% NHẬN NHÀ, 50% CÒN LẠI THANH TOÁN TRONG 24 THÁNG VỚI LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH 0%/NĂM

LỊCH THANH TOÁN ÁP DỤNG CHO HÌNH THỨC CAM KẾT THUÊ LẠI TRONG 02 NĂM

LỊCH THANH TOÁN DỰ KIẾN HÀNG THÁNG

Lịch thanh toán 03 năm

Lịch thanh toán 05 năm